Deze website is onderdeel van de HelmonderSite www.helmonder.nl   |     Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |     Disclaimer     |    Contact

Disclaimer

De HelmonderSite spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van deze site. De HelmonderSite behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt De HelmonderSite geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan De HelmonderSite geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie.

De HelmonderSite garandeert niet dat haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan


De HelmonderSite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de pagina's waar naar wordt gelinkt. Indien er een link is gemaakt naar uw pagina en u wilt dat niet, dan wordt deze link na een bericht uwerzijds verwijderd.

Spontaan en op verzoek worden nieuwe links geplaatst. De HelmonderSite beslist zelfstandig over al dan niet plaatsing en wanneer.


Overnemen van zaken uit deze website is mogelijk na overleg. Linken naar deze sites is geen probleem, wel graag even een berichtje. Deze site heeft geen commercieel doel, de gegevens zijn er zuiver informatief opgezet